Certyfikaty i Licencje

No Limit Travel & Marideo s.c., z siedzibą w Białych Błotach (86-005), przy ul. Czerskiej 8, NIP 953-261-41-09, jest organizatorem turystyki, wpisanym do:

Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod Nr 215.

Posiada Gwarancję Ubezpieczeniową, spełniającą wymogi Ustawy z dn. 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:

 

Dokumenty do pobrania: